Update #1 Vanuit De Bestuurskamer

Update
X
min

Inspiratiebronnen

Waarin een partner van De Bestuurskamer kennisbronnen deelt die hem of haar inspireren.

John Jaakke: “Televisie is overgewaardeerd, dat kijk ik zelden – nou ja, voor sport maak ik een uitzondering. Mijn inspiratie put ik uit drie andere zaken: muziek, lezen en geschiedenis. Mijn zes kinderen en hun aanhang heb ik afgelopen voorjaar een voorstel gedaan: graag zou ik met jullie door de Europese geschiedenis en beschaving reizen. Zo gaan we in juni met zijn twaalven naar Israël. We beginnen bij ons jaar nul. Het Christendom is voor ons deel van de wereld van niet te overschatten invloed geweest. Of we dat nu willen of niet, we zijn er mee doordrenkt. Vorig jaar waren we in Wenen. We hebben thuis een lezing gehad van de oud-geschiedenisleraar van de kinderen over de Habsburgers, de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie”.
John Jaakke: “Televisie is overgewaardeerd, dat kijk ik zelden – nou ja, voor sport maak ik een uitzondering. Mijn inspiratie put ik uit drie andere zaken: muziek, lezen en geschiedenis. Mijn zes kinderen en hun aanhang heb ik afgelopen voorjaar een voorstel gedaan: graag zou ik met jullie door de Europese geschiedenis en beschaving reizen. Zo gaan we in juni met zijn twaalven naar Israël. We beginnen bij ons jaar nul. Het Christendom is voor ons deel van de wereld van niet te overschatten invloed geweest. Of we dat nu willen of niet, we zijn er mee doordrenkt. Vorig jaar waren we in Wenen. We hebben thuis een lezing gehad van de oud-geschiedenisleraar van de kinderen over de Habsburgers, de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie”.

“Niets is absoluut, er is ruimte voor inspiratie en interpretatie, voor inzicht en begrip.”

“Belangrijk ook voor ons begrip over wat er in de Oekraïne gebeurt. Centrale vraag bij die gezinszoektocht: waar komen we vandaan, waarom zijn de dingen zoals ze zijn? History is our friend, not our master: niets is absoluut, er is ruimte voor inspiratie en interpretatie, voor inzicht en begrip. Een andere liefde is muziek. De oneindige mogelijkheden die we hebben met noten fascineren me. Hoe muziek mensen enorm kan verbinden, als universele kracht. We leven in tijden van grote polarisatie, daarvoor worden woorden misbruikt. Muziek kan troostend zijn. Eigenlijk heeft muziek geen verkeerde woorden. Mijn tekortkoming is dat ik geen instrument speel, al begon ik ooit met piano. Bach-mijn grote held.”

De adviesaanvraag

Waarin een partner van De Bestuurskamer vertelt over een specifieke opdracht en de gekozen aanpak.

Jan Berent Heukensfeldt Jansen: “Hoe help je iemand goed tijdens een ‘career switch change’? Zo’n traject draait uiteindelijk vooral over het aangaan van kwetsbaarheid. Iemand is hartstikke goed, rijp voor de RvB, maar ja – die telt maar vijf leden en hij wordt niet gekozen. Dat doet altijd pijn. Het bedrijf vertelt diegene dan doorgaans: we willen je graag behouden, we gaan investeren in je begeleiding want op jouw niveau hebben we geen alternatief.”

“Dat klinkt aardig, maar het is in feite een rotboodschap. Dat maakt de vraag heel relevant wie de begeleiding van zo’n traject gaat uitvoeren. Liefst is dat iemand die vooral in staat is om zelfvertrouwen terug te leveren aan de betrokken persoon. Die heeft vaak in zijn hele leven nog nooit gesolliciteerd: telkens waren er andere mensen die voor hem bepaalden dat hij goed was in iets, dat er weer een stap te zetten was. Zo iemand gedijde altijd bij bestaande structuren en verantwoordelijkheden – hij hoefde zelf geen kansen te creëren. De kern van een adviesvraag op dit terrein is: leer mij dat kunnen. Het goede nieuws: dat kan ook. Zodra je het uitgangspunt omarmt dat je niet op zoek bent naar een nieuwe baan, maar naar een partij die jou al vijf jaar mist.”

“Als je jezelf niet kent, kun je jezelf ook niet verder ontwikkelen.

Jan Berent Heukensfeldt Jansen:“Ik vraag mijn gesprekspartners tijdens zo’n heroriëntatietraject standaard drie dingen: welke mensen hebben je het meest geïnspireerd tot op heden, en welke mensen heb jíj het meest geïnspireerd? Ten tweede: welke projecten heb je in je leven gedaan waarvan je ’s avonds huppelend naar huis ging en daar uit pure vreugde de champagne opentrok? En tenslotte: welke vijf projecten heb je meegemaakt die alle energie uit je zogen, waarbij je het bijltje erbij neer wilde leggen? Deze vragen nopen je om eerst terug te kijken vóórdat we vooruit gaan kijken, naar kansen en mogelijkheden. Dat is essentieel – want als je jezelf niet kent, kun je jezelf ook niet verder ontwikkelen.”

Drie relevante vragen

Waarin een partner van De Bestuurskamer drie vragen beantwoordt over actuele trends in de zakelijke arbeidsmarkt.

1. Welke maatschappelijke context drukt momenteel het zwaarst op beslissers in grote ondernemingen?
Hélène Vletter-Van Dort: “Dat is de druk om te doen wat de maatschappij ‘juist’ acht. Voldoen beslissers wel aan alle wensen op het gebied van duurzaamheid, inclusie, sociale betrokkenheid? Probleem is dat onder relevante stakeholders geen communis opinio bestaat over wat onder ‘juist’ wordt verstaan. Een Amerikaanse professionele belegger verwacht mogelijk iets anders van de onderneming waarin hij belegt, dan een particuliere Nederlandse belegger. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld werknemers en klanten: een Poolse of Japanse werknemer of klant verwacht waarschijnlijk iets anders van zijn werkgever of leverancier dan een Nederlandse.”


2. Wat is in de persoonlijke 'tool box' van een leidinggevende noodzakelijk om die druk om te zetten in handelingsperspectief?
“Een sterk moreel kompas. Plus het vermogen om dat kompas te vertalen naar duidelijke actiepunten voor de organisatie. Die actiepunten dienen vervolgens meetbaar te worden gemaakt aan de hand van concrete targets. Over die meetbare actiepunten, de targets en de tijdlijnen rond deze actiepunten dient vervolgens helder te worden gecommuniceerd. Zowel over wie wat wanneer dient bij te dragen, als over het al dan niet halen van de targets. Communicatie, ook wel transparantie genoemd, is dus cruciaal. Daarbij is de truc naar mijn mening om processen op te delen in herkenbare en meetbare stappen en om de targets dicht bij huis te zoeken. Die moeten met andere woorden passen bij de strategie en het DNA van de organisatie én bij de doelen die de leiding zelf heeft gesteld. Dat laatste is een uitdaging omdat veel mensen de neiging hebben om een bijdrage te willen leveren aan het oplossen van alle problemen van de hele wereld.”


“Veel mensen hebben de neiging om een bijdrage te willen leveren aan het oplossen van alle problemen van de hele wereld.”


“Het wordt lastig als targets niet worden gehaald, of als bepaalde stakeholders het oneens zijn met die targets. Dan moet de leiding een rechte rug houden en verenigd zijn en blijven. Anderzijds moet er wel een voldoende ‘open oor’ zijn om de geluiden van de buitenwereld op te vangen en indien nodig bij te sturen. Dit betekent dat een combinatie van vastberadenheid, overtuiging, dat open oor en een zekere mate van flexibiliteit nodig zijn. Geen makkelijke mix, die betekent dat een enkel persoon dit ook niet allemaal kan. Het hele leidinggevende team moet hierachter staan en verenigd zijn en blijven.”


3. Wat raad je beslissers in teamverband aan om zulke druk te weerstaan?
“Beslissers kunnen elkaar helpen om koers te houden zoals ik net beschreef. Alleen als het volledige leidinggevende team verenigd is in de doelen, de manier waarop deze moeten worden gehaald en wanneer, én hoe de leiding kan bijsturen, is er een kans dat de onderneming ook daadwerkelijk succesvol gaat zijn bij het behalen van de omschreven doelen. Ook hier is communicatie overigens van belang: intern om iedereen op hetzelfde pad te brengen en te houden, extern om de verwachtingen te managen.”

De wereld buiten

Waarin een partner van De Bestuurskamer enkele persoonlijke suggesties geeft die helpen om het leven nog mooier te maken.

Dries van der Vossen: “Door mijn werk, ik ben lang CEO geweest van Bilderberg Hotels en heb daarna internationaal in de hospitality-wereld gewerkt, eet ik nogal eens buiten de deur. Als dank voor het diner dat mijn echtgenote en ik hebben gegeven voor onze verjaardagen zijn wij door vrienden uit eten genood in Ouderkerk aan de Amstel. Op de plek waar vroeger het befaamde zakenrestaurant Klein Paardenburg zat, hebben Margot Janse , Jasper Hermans en Thomas Kooijman hun krachten gebundeld en restaurant SAAM (SouthAfricaAMstel) geopend. Het team bestaat louter uit de beste mensen uit het vak. Was er nog niet geweest maar wat is dat voortreffelijk. Een zeldzaam goede wijnkaart, gerechten met een Zuid-Afrikaanse twist – Janse werkte jarenlang in Franschhoek – topservice, en wat ik ook belangrijk vind, een aangenaam geluidsniveau: je kunt elkaar goed verstaan, ook als het drukker is. Ideaal dus ook voor zakelijke gesprekken in een informele, topklasse setting. Of natuurlijk gewoon voor een avondje genieten met het gezin.”

Geinspireerd geraakt? Schrijf je in voor de updates vanuit de Bestuurskamer in de banner hieronder!

De Bestuurskamer

Gesprekspartner